Szkolenia

Zakres oferty szkoleniowej:

  • kursy i warsztaty w indywidualnej i gupowej Racjonalnej Terapii Zachowania; RTZ I i II stopnia
  • kursy terapeutyczno-szkoleniowe dla lekarzy, psychologów i pedagogów
  • szkolenia dla pracowników z zespołami wypalenia zawodowego
  • szkolenia z psychoedukacji dla personelu medycznego
  • szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z komunikacji z pacjentem
Reklamy