Reguly terapii

Sesje odbywają raz lub dwa razy w tygodniu w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci pacjenta. Sesje trwaja 50 minut.

  • Tajemnica zawodowa: Jestem zobowiązana do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób. W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. onkolog) udostępniam tylko informacje, które służa procesowi leczenia.
  • Pierwsza sesje ma charakter konsultacji, podczas których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu rodzaju terapii oraz ustalamy jej cele i zasady.
  • W przypadku koniecznosci odwołania sesji pacjent jest zobowiązany poinformować mnie o tym fakcie najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
  • Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne, w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.
Reklamy