Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)

“To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach.”

Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT) jest formą psychoterapii poznawczo-behawioralnej, pomagającej identyfikować niezdrowe myśli, przekonania oraz postawy i je zmieniać na zdrowe. Proces ten prowadzi do redukcji dystresu odczuwanych negatywnych emocji, do zwiększenia pozytywnych emocji i do bardziej skutecznego działania. Twórcą RTZ jest znany psychiatra amerykański Dr Maxie C.Maultsby – autor i współautor kilkuset artykułów i sześciu książek, były współpracownik Alberta Eblisa, Josepha Wolpe oraz Arnolda Lazarusa. W Polsce RTZ rozpropagował Dr Mariusz Wirga, psychiatra zajmujący się również psychoonkologią obecnie dyrektor ds. kontroli jakości w Ośrodku Onkologicznym Simonton Cancer Center w Malibu, Kalifornia USA.

RTZ jest terapią krótkoterminową dającą długotrwałe efekty. Odnosi się do problemów emocjonalnych, poznawczych, zachowania, społecznych, duchowych.

RTZ to nie tylko skuteczny program terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych. Wykorzystuje się ja w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, uzależnieniach, zaburzeniach osobowości, natręctwach. Terapia powoduje wzrost zaangażowania pacjenta w procesie leczenia. Zapobiega także nawrotom problemu. Mogą z niej korzystać również zdrowe osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej np. śmierć bliskiej osoby, problemy małżeńskie, przewlekły stres w pracy, codzienne kłopoty oraz osoby chore somatycznie. RTZ pomogła już wielu ludziom z takimi chorobami jak AIDS czy nowotwór złośliwy. Ponadto RTZ stanowi element Programu Simontona.

RTZ w Biznesie

“Racjonalna Terapia Zachowania to nie tylko skuteczny system terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych. Pomaga samodzielnie stawiać sobie zdrowe cele i je osiągać oraz uczy jak zapobiegać nawrotowi problemu.”

Jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej, wymagającej szybkiej reakcji?

Co zrobić, gdy optymalna dawka stresu została przekroczona?

Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

Jak zwiększyć odporność na stres?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kadry zarządząjącej
 • Biznesmenów
 • Prawników
 • Polityków
 • Dziennikarzy
 • Coachów
 • Wyczynowych sportowców
 • Osób publicznych
 • Osób pracujących w ekstremalnym obciążeniu psychicznym
 • Wszystkich zainteresowanych naturą ludzką i doskonaleniem siebie

Szkolenie opiera się na następujących celach:

 • Umiejętności redukowania stresu
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Poprawianie kreatywności i zdolności do długotrwałego wysiłku
 • Doskonałego zarządzania czasem
 • Negocjacji w biznesie
 • Asertywności
 • Umiejętności utrwalania zmian oraz radzenia sobie z oporem i nawrotami problemu
 • Umiejętności rozpoznawania i przekształcania destrukcyjnych przekonań i nawyków
 • Odkryciu i docieraniu do indywidualnych zasobów (swojej psychicznej siły), umiejętności i talentów
 • Umiejętności efektywnego łączenia życia zawodowego z życiem osobistym, tak by w każdej z tych dziedzin odnieść sukces i mieć poczucie radości i spełnienia
 • Umiejętności zwiększenia swojej samooceny i wiary w siebie i własne możliwości, oraz poczucia sprawczości w życiu
 • Wiedzy, w jaki sposób wyrzucić z siebie złe emocje, jak wzmocnić cierpliwość, wytrwałość i czyste intencje
 • Zdobywanie umiejętności osiągania stanu odprężenia (relaksu)
 • Sporządzania planu działania i stawiania celów
Reklamy