Oferta

Zakres oferty terapeutycznej:

 • psychoterapia pacjentów z chorobami nowotworowymi i innymi chorobami psychosomatycznymi
 • nauka radzenia sobie z bólem i objawami ubocznymi leczenia
 • wsparcie dla rodzin pacjentów onkologicznych
 • psychoterapia osób w żałobie
 • nauka efektywnego radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym
 • terapia par małżeńskich w kryzysie
 • nauka radzenia sobie z lękiem, złością i poczuciem beznadziei
 • psychoterapia pacjentów z nerwicami lub depresją
 • specjalistyczna terapia pacjentek po mastektomii
 • wzmacnianie systemu odporności
 • konsultacje ONLINE (skype)

Choroby w których można uzyskać pomoc:

 • choroby nowotworowe (rak, białaczka, czerniak)
 • stwardnienie rozsiane
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • wrzody żołądka
 • cukrzyca
 • alergie
 • depresje
 • nerwice
 • stany lękowe
 • uzależnienia
 • zaburzenia osobowości
 • zespoły natręctw

RTZ w biznesie

“Racjonalna Terapia Zachowania to nie tylko skuteczny system terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych. Pomaga samodzielnie stawiać sobie zdrowe cele i je osiągać oraz uczy jak zapobiegać nawrotowi problemu.”

Jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej, wymagającej szybkiej reakcji?

Co zrobić, gdy optymalna dawka stresu została przekroczona?

Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

Jak zwiększyć odporność na stres?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kadry zarządzającej
 • Biznesmenów
 • Prawników
 • Polityków
 • Dziennikarzy
 • Coachów
 • Wyczynowych sportowców
 • Osób publicznych
 • Osób pracujących w ekstremalnym obciążeniu psychicznym
 • Wszystkich zainteresowanych naturą ludzką i doskonaleniem siebie

Szkolenie opiera się na następujących celach:

 • Umiejętności redukowania stresu
 • Sporządzania planu działania i stawiania celów
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Poprawianie kreatywności i zdolności do długotrwałego wysiłku
 • Doskonałego zarządzania czasem
 • Negocjacji w biznesie
 • Asertywności
 • Umiejętności utrwalania zmian oraz radzenia sobie z oporem i nawrotami problemu
 • Umiejętności rozpoznawania i przekształcania destrukcyjnych przekonań i nawyków
 • Odkryciu i docieraniu do indywidualnych zasobów (swojej psychicznej siły), umiejętności i talentów
 • Umiejętności efektywnego łączenia życia zawodowego z życiem osobistym, tak by w każdej z tych dziedzin odnieść sukces i mieć poczucie radości i spełnienia
 • Umiejętności zwiększenia swojej samooceny i wiary w siebie i własne możliwości, oraz poczucia sprawczości w życiu
 • Wiedzy, w jaki sposób wyrzucić z siebie złe emocje, jak wzmocnić cierpliwość, wytrwałość i czyste intencje
 • Zdobywanie umiejętności osiągania stanu odprężenia (relaksu)

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to poznawczo -behawioralny program samopomocy stosowany w psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie psychosomatycznej a także w profilaktyce i pracy z osobami zdrowymi, np. w coachingu i sporcie. Jest to skuteczny i wszechstronny program, który zajmuje się bezpośrednio wszystkimi grupami ludzkiego zachowania: poznawczą, emocjonalną i fizyczną, a także wyposaża uczestników w umiejętność redukowania stresu i bycia swoim osobistym psychoterapeutą.
Podstawowe założenie w Racjonalnej Terapii Zachowania brzmi następująco: “To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach”.

Reklamy